Bacau, Faraoani, 607170
0234 254 021
scoalafaraoni@yahoo.com

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 FARAOANI

„Rădăcinile educației sunt amare, însă fructele sale sunt dulci.” - Aristotel

Created with Sketch.

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRRICULARE DESFĂȘURATE ÎN AN ŞCOLAR 2021-2022

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ Bacău, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor …

RAPORT  PRIVIND  ACTIVITATEA  COMISIEI DE DEZVOLTRARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ

AN  ŞCOLAR  2020 – 2021 În  anulul şcolar 2020 – 2021, activităţile de perfecţionare a cadrelor didactice s-au derulat în concordanţă cu obiectivele fixate, după cum urmează:   Formare continuă La nivelul comisiilor metodice ale educatoarelor, învăţătoarelor şi diriginţilor, precum şi la nivelul catedrelor de la nivelul şcolii s-au susţinut și prezentat materiale ştiinţifice, s-au …

RAPORT  DE ACTIVITATE PROGRAMUL „ŞCOALA  ALTFEL”

ANUL 2022-2023 Descarcă raport În perioada 27-31.03.2023 la Școala Gimnazială Nr. 1 Faraoani s-a desfăşurat Programul național „Şcoala Altfel”, cu programe dedicate activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, organizate sub formă de ateliere interactive. Anul acesta, programul a fost gândit în continuarea celui desfăşurat anul trecut, care, prin formula sa inedită, s-a bucurat de un real …