Bacau, Faraoani, 607170
0234 254 021
scoalafaraoani@yahoo.com

RAPORT  DE ACTIVITATE PROGRAMUL „ŞCOALA  ALTFEL”

RAPORT  DE ACTIVITATE PROGRAMUL „ŞCOALA  ALTFEL”

ANUL 2022-2023

Descarcă raport

În perioada 27-31.03.2023 la Școala Gimnazială Nr. 1 Faraoani s-a desfăşurat Programul național „Şcoala Altfel”, cu programe dedicate activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, organizate sub formă de ateliere interactive. Anul acesta, programul a fost gândit în continuarea celui desfăşurat anul trecut, care, prin formula sa inedită, s-a bucurat de un real succes, elevii având posibilitatea să îşi aleagă atelierul la care doreau să participe, în funcţie de gradul de interes personal.

Toate cadrele didactice ale școlii noastre s-au străduit să vină cu o ofertă extrem de tentantă şi de variată, îmbinând latura formală cu cea non-formală şi informală. Din chestionarele aplicate după derularea programului „Şcoala Altfel”, elevii au apreciat timpul  petrecut într-un mod plăcut alături de dascălii lor, dar şi alături de alţi profesori ai şcolii, pe care nu îi aveau la vreo disciplină de la clasă.

Elevii s-au bucurat în unanimitate de o săptămână cu adevărat „altfel”, consemnată într-un jurnal de activităţi „altfel”, având un bun prilej, astfel, de a cunoaşte mai bine profesorii şcolii, de a interacţiona cu aceştia şi în alte împrejurări decât în cadrul formal şi de a consolida relaţia cu aceştia.

 

I.1. Activități reprezentative desfășurate:

 1. Nivel preșcolar
 2. “Ce pot face două mâini dibace?” -Atelier de creaţie

„Desene pe asfalt” – Concurs de desen – p.î.p. Strugaru Elena

 1. „Micii pietoni; Cum circulăm pe stradă? -Educaţie rutieră; vizionare filmuleţ educativ, „Unde ne jucăm?” – Semne de circulaţie-joc; discuţii libere – p.î.p. Șerban Alexandra Maria
 2. „Apa-un element esenţial al vieţii” – Vizionare filmuleţ educativ, citire de imagini, colaj – prof. doc. Arucsandei Ana Mirela, p.î.p. Ciceo Mihaela
 3. „Pentru tine dansez”- dans modern, elemente de zumba

„Suntem actori- În lumea poveştilor” – Elemente de dramatizare – Hasan Mădălina

 1. „Călătorie în lumea poveştilor”- vizită la bibliotecă – p.î.p. Ciceo Mihaela, bibliotecar Tomulescu Alina
 2. Nivel primar:
 3. ”Magia numerelor – Matematica prin joc”– ateliere de lucru și activități matematice – p.î.p. Pintilie Oana Raluca
 4. ,,Ce miros au meseriile”, excursie în comunitate și discuții legate de meserii cu adulți încadrați în diverse categorii profesionale. – p.î.p. Cochior-Pleșcan Felicia
 5. CINEMAGIA-Invitație la cinema-Năstrușniciile motanului Maurice-film animație – p.î.p. Lichi Ramona
 6. ABC-ul circulației!, Ion Creangă-Lumea poveștilor satului românesc – p.î.p. Crihan Gica
 7. Alege să fii bun!, Ce pot face două mâini dibace! p.î.p. Bulai Cristina
 8. Prietena mea, cartea – Concursuri de lectură expresivă; – Prezentare de carte – p.î.p. Rotaru Cristina Georgeta
 9. Bunele maniere, acasă și în societate – dezbatere – p.î.p. Barzaghideanu Delia
 10. Ești ceea ce mănânci! Sucul sănătos – concurs desene – p.î.p. Anchidin Petrică
 11. Nivel gimnazial:
 12. ”Obiective turistice în Bacău”: Vizitarea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii “Ion  Borcea”, a Muzeului de istorie “I.Antonescu”, a Vivariului, a librăriilor “Alexandria” și  “Cărturești” de la Arena Mall, apoi vizionarea unui film la Cinema City Bacău – prof. Balan Mariana
 13. ”Cele mai importatnte 10 descoperiri în fizică” – Concurs de desene şi creaţii literare prezentări ppt – prof. Panianopol Dan
 14. Jocuri sportive, Jocul naţional Oină – prof. Bejan Costel
 15. Pericolul de lângă noi – drogurile, Lumea invizibilă, Piramida alimentelor – prof. Bîra Constantin
 16. Dezbatere pe tema Bullying-ului ca fenomen des întâlnit în școală, manifestări, atitudini antibullying, marturisiri din experiențe personale, completarea unui chestionar cu afirmații despre fenomen cu Adevarat sau Fals – Prof . Burlacu Codrina
 17. Tradiții pascale – Crearea de felicitări pascale – prof. Chele Violeta
 18. Personaje biblice pe drumul crucii – prof. Coman Lenuța
 19. Personaje istorice feminine în istoria poporului român – material video-documentar – dezbatere cu elevii – prof. Drob Vasile
 20. Baschet – competiții între clase – prof. Florescu Mihaela Ramona
 21. ”Teremtsünk egy új világot!” Atelier de serigrafie și pictură pe textile – prof. Gal Ruth, prof. Simon Irma
 22. Ortografia, cartea mea de vizită – Concurs de ortografie – prof. Lupiș Florina Olimpia
 23. Experimente cool bazate pe fizică și chimie, Invenții care au schimbat lumea – prof. Pavăl Mirela
 24. Atelier pentru părinți: Etapele dezvoltării copilului – consilier școlar Pavăl Otilia
 25. EASTER TIME – prof. Porumb Claudia
 26. Ghicitori, proverbe și jocuri de limbă – concurs – prof. Potop Anca Florina
 27. Easter in the UK – Prezentare, concurs; Language Games – Jocuri lingvistice – prof. Stoicescu Diana
 28. ,,Atelierul ,,Mâini dibace!” – prof. Tancău Tereza
 29. ”Ce spun elevii” – Teletin Elena Alexandra
 30. ”Școala în culori” – Vasilică Nicoleta Oana

 

 1. Numărul de activități derulate: 98

 

 1. Tipuri de activități derulate:
  • educaţie pentru sănătate:
  • ştiinţific:
  • cultural-artistic:
  • competiţii / activităţi sportive:
  • religioasă:
  • cetăţenie democratică:
  • concursuri:
  • ateliere practice:
  • dezbateri:
  • artistico-plastică:
  • excursie / vizită tematică:
  • calitatea stilului de viață:
  • securitate personală:
  • abilități de viață:
 1. Resurse implicate:

Număr cadre didactice/didactice auxiliare: 33

Număr elevi: 353

Parteneri instituționali:

 • Inspectoratul Județean de Poliție Bacău
 1. Spații de desfășurare a activităților (în cazul în care au fost și altele, în afara unității de învățământ):
 • Complexului Muzeal de Științe ale Naturii “Ion Borcea”,
 • Muzeului de Istorie “I.Antonescu”,
 • Vivariu,
 • librăriile “Alexandria” și “Cărturești” de la Arena Mall,
 • Cinema City Bacău
 • HappyCinema Bacău

 

 1. Obiective urmărite:
 • formarea și cultivarea interesului pentru problematica sănătății;
 • promovarea talentului şi fanteziei elevilor;
 • creşterea gradului de implicare în activităţi cultural – artistice;
 • conştientizare în privinţa responsabilităţii asumării valorilor morale;
 • dezvoltarea spiritului de lucru în echipă;
 • dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a problemelor din viaţa cotidiană;
 • îmbunătăţirea competenţelor de receptare a textului;
 • dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii;
 • cultivarea simţului estetic;
 • stimularea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării eficiente;
 • orientarea şcolară şi profesională;
 • descoperirea şi valorizarea abilităţilor artistice şi plastice;
 • formarea şi cultivarea interesului pentru  promovarea valorilor culturale, naţionale;
 • formarea şi cultivarea interesului pentru ştiinţă;
 • dobândirea abilităţii de autocunoaştere;
 • corelarea teoriei cu practica;
 • stimularea spiritului de competiţie;
 • cultivarea spiritului critic;
 • creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală.
 1. Proceduri/criterii de evaluare a activității:
 • Aprecieri verbale;
 • Chestionare;
 • Fişe de lucru;
 • Expoziţie de lucrări;
 • Dezbateri;
 • Fotografii, filme;
 • Fişe de evaluare;
 • Autoevaluarea;
 • Acordarea de diplome;
 • Analiza SWOT, raportul proiectului.
 1. Rezultate înregistrate (aprecieri calitative și cantitative):
 • Participarea activă a tuturor elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi diferite conforme cu tipurile de proiecte propuse.
 • Implicarea în activități diverse – ştiinţifice, estetice şi artistice (audiţii, ateliere de lucru), de consiliere şi orientare, concursuri şcolare etc.
 • Valorificarea potenţialului artistic şi civic al elevilor;
 • Identificarea valorilor personale, dar şi pe cele ale colegilor;
 • Exersarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura  activităţi cât mai diverse în echipă;
 • Dezvoltarea spiritului civic şi de implicare în problemele comunităţii;
 • Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin mijloace atractive, distractive;
 • Creşterea interesului faţă de valorile culturale şi geografice locale şi naţionale româneşti;
 • Practicarea voluntariatului activ şi eficient;
 • Dezvoltarea relaţiilor interpersonale, elev-elev, elev-profesor, elev – terţi;
 • Responsabilizarea elevilor din punct de vedere social, implicarea lor şi a cadrelor didactice în activităţi nonformale;
 • Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos.
 1. Analiza SWOT:
 2. Puncte tari:
  • Implicarea activă a elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi multiple, specifice curricumului nonformal;
  • Conceperea şi desfăşurarea de parteneriate educaţionale pentru sprijinirea activităţii extraşcolare;
  • Experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de elevi, dar şi experienţa elevilor în proiecte educaţionale derulate în școală;
  • Tematica activităţilor răspunde particularităţilor de vârstă, personalitate şi preocupărilor elevilor;
  • Climat educaţional deschis, stimulativ, datorat relaţiilor interpersonale foarte bune;
  • Accesul la Internet;
  • Dotarea şcolii cu baza materială necesară susţinerii programului;
 • Activități interactive, atractive.
  • Manifestarea dorinţei elevilor de a continua “Şcoala Altfel” sub forma atelierelor interactive.
 1. Puncte slabe:
 • Spaţiul insuficient pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
 • Lipsa resurselor pentru stimularea elevilor;
 • Un număr relativ mare de activități desfăşurate simultan, cărora li s-a atribuit un spaţiu temporal limitat, având ca urmare o diseminare slabă a rezultatelor;
 • Numărul prea mare / prea mic al participanţilor la unele ateliere;
 • Lipsa unui spaţiu adecvat, a unei recuzite necesare organizării spectacolelor;
 • Lipsa implicării părinţilor în derularea activităţilor;
 • Implicarea slabă a unor elevi
 • Condițiile meteo nefavorabile.
 1. Oportunități:
 • Posibilitatea dezvoltării personalităţii elevului din multiple perspective, implicit a cadrelor didactice;
 • Posibilitatea elevilor de a-şi alege atelierul dorit;
 • Posibilitatea elevilor / profesorilor de a cunoaşte şi alte colective;
 • Dezvoltarea relaţiei elev – profesor, profesor – elev, prin aportul educaţiei nonformale;
 • Reducerea absenteismului / abandonului prin abordarea în manieră diferită a şcolii / educaţiei;
 • Promovarea ideilor proprii ale copiilor și punerea lor în practică;
 • Învăţarea nonformală, degajată oferă elevilor şansa de a se exprima liber, fără constrângerea notării, de a lucra în echipă, de a lua iniţiative pe baza procesului de comunicare;
 • Organizarea unor activităţi extraşcolare, ceea ce determină crearea unor relaţii interpersonale;
 • Colaborarea cu diverşi parteneri şi disponibilitatea din partea partenerilor;
 • Descoperirea frumuseții locurilor, biodiversitatea, prin excursiile iniţiate.
 1. Amenințări:
 • Suprapunerea activităţilor din şcoală;
 • Scăderea interesului pentru unele ateliere;
 • Numărul prea mare de proiecte cărora li s-a asociat un timp limitat, concomitent, pot determina neatingerea scopului/ obiectivelor urmărite;
 • Neconştientizarea părinţilor / unor elevi privind rolul implicării lor;
 • Lipsa fondurilor, a spaţiilor, a recuzitei necesare.
 1. Recomandări, sugestii:
 • O sală de activităţi culturale adecvată;
 • Funcţionarea mai performantă / acces mai mare la internet pentru derularea activităţilor;
 • Stimularea elevilor cu premii;
 • Realizarea unei mai bune colaborări între cadre didactice, implicarea tuturor profesorilor şi a diriginţilor în promovarea şi susţinerea activităţilor şcolii;
 • Colaborarea cu comunitatea locală, cu sponsori în vederea obţinerii materialelor necesare;
 • Continuarea activităţilor din programul “Şcoala Altfel” sub formă de ateliere interactive, după modelul acestui an şcolar, doar cu o mai bună organizare a timpului şi a resurselor materiale.

       Director,                                                                                             Consilier educativ,

 Prof. VASILICĂ Nicoleta Oana                                            prof. doc. ARUCSANDEI Ana-Mirela