Bacau, Faraoani, 607170
0234 254 021
scoalafaraoni@yahoo.com

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRRICULARE DESFĂȘURATE ÎN AN ŞCOLAR 2021-2022

RAPORT PRIVIND ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRRICULARE DESFĂȘURATE ÎN AN ŞCOLAR 2021-2022

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ Bacău, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme.
Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul în anului şcolar 2021-2022 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.
Misiunea cadrelor didactice din şcoala noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor:
– îmbunatăţirea procesului instructiv – educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii.
– încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.
 
 1. Comisia diriginţilor
Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de prof. Bălan Mariana. În anul şcolar 2021-2022, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii.
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine:
 1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si orientare şi întocmirea planificării   orelor dirigenţie.
 2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.
 3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora.
 4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie.
 5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.
 6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie.
 7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrării sociale optime.
SEM I: Septembrie:
   Organizarea activităţii:
       – constituirea comisiei diriginţilor pt. an şcolar 2021-2022
       – stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare;
       – analiza programelor şcolare în vigoare
       – îndrumări privind întocmirea planificărilor;
Octombrie
Mapa dirigintelui:
– -analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2021-2022;
diseminarea informaţiilor primite la  Consfătuirea judeţeană;
-prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2021-2022;
-stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi, tematica acestora
 – discutarea activităților propuse în cadrul comisiei
– revizuirea regulamentului de ordine interioară
       Programul activităţilor propuse a fost îndeplinit şi completat cu activităţi ivite pe parcursul anului școlar in funcţie de necesităţi.
       In contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns și  de asemenea în colective eterogene, a dat rezultate  , aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului. Concretizarea acestor acțiuni s-a făcut prin conceperea , realizarea și prezentarea unor acțiuni cu caracter formativ și educativ la nivelul școlii cu diverse ocazii .
            Comunicarea între noi, colegii diriginţi, colaborarea pentru o mai largă si temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile la clasa  a dus la eficientizarea demersului didactic ,care s-a realizat şi printr-o abordare inter si transdisciplinară a temelor la ora de dirigenţie.
           In vederea implicării cât mai active a părinţilor în viaţa şcolii , în cadrul  ședinţelor cu părinţii au fost împărtăşite experienţe personale, în această direcţie foarte importantă şi pentru elevi, dar si pentru părinţi.

         Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă a prof. diriginţi, cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice, dar și dezbaterile cu diverse teme si referatele sau lecţia deschisă,ce au fost susţinute în cadrul întâlnirilor lunare din cadrul comisiei.

Toate caderele didactice din catedră au fost interesate de dezvoltarea competențelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învățare-evaluare accesând portalul Digital de pe educred.ro (https://digital.educred.ro) ca totalitate a platformelor de e-learning și a resurselor de învățare  on-line asigurate, validate și recomandate de ME precum și a altor modalități de învățare on-line.

 1. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare

 

Serbări școlare 

 • Serbare de Crăciun, clasa I (p.î.p. Gica Crihan)
 • Serbari scolare:”In asteptarea lui Mos Craciun” – p.î.p Ciceo Mihaela
 • Sebare sfârșit de an școlar „La revedere clasa I” – p.î.p. Crihan Gica
 • „Consursul din pădure” – grupa Mijlocie – p.î.p. Ciceo Mihaela
 • „Capsula timpului” – grupa Mare – p.î.p. Șerban Alexandra

 

Proiecte educaţionale

 • Proiect Educaţional Local “La Mulți ani, România mea!” – echipa de proiect: prof. înv. preşc. Ciceo Mihaela, p.î.p Șerban Alexandra, prof. doc. Arucsandei Ana- Mirela
 • Proiect Educaţional Local “Așteptându-l pe Moș Crăciun” – echipa de proiect: p.î.p Ciceo Mihaela, p.î.p Șerban Alexandra, prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela.
 • Proiect Educaţional Local “Hai să dăm mână cu mână” – echipa de proiect: p.î.p Ciceo Mihaela, p.î.p Șerban Alexandra, prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela, p.î.p. Rotaru Cristina
 • Proiect Educaţional Local “Povești cu lipici pentru pitici” – echipa de proiect: p.î.p Ciceo Mihaela, p.î.p Șerban Alexandra, prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela.
 • Proiect Educaţional Local “Ora de educație financiară” – echipa de proiect: p.î.p Ciceo Mihaela, p.î.p Cochior Pleșcan Felicia, p.î.p. Rotaru Cristina, p.î.p. Barzaghideanu Delia, p.î.p. Pintilie Oana Raluca, prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela
 • Proiect Educaţional Local “Ghioceii îmi șoptesc cât îmi ești de dragă” – echipa de proiect: p.î.p Ciceo Mihaela, p.î.p Șerban Alexandra, prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela.
 • Proiect Educaţional Local “Clubul de lectură”, „Stop Bullyng”, „Luceafărul poeziei românești”, „1 decembrie  – Sărbătoarea românilor” – echipa de proiect: p.î.p Rotaru Cristina
 • Proiect Educaţional Local “1 Iunie” – echipa de proiect: p.î.p Ciceo Mihaela, p.î.p Șerban Alexandra, prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela
 • ,,Citești, deci câștigi!” Proiect local cu Biblioteca școlii – Cadar Emiliana, Barzaghideanu Delia
 • Proiect Educațional Local „Să ne cunoaștem țara” – î.p. Lichi Ramona, p.î.p. Crihan Gica, p.î.p. Ciuraru Brigita, p.î.p. Bulai Cristina.
 • Proiect Educațional Local „Clubul de lectura” 15 Februarie, „Liderii verzi ai Terrei”06 – Barzaghideanu Delia
 • Proiect Educațional Local Ziua Internațională Educației”; „Mândri că suntem români (I)”; „Să-l descoperim pe Eminescu” – î.p. Pintilie Oana Raluca

Parteneriate

 • Plan de intervenție cu  Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău. În carul căruia au fost desfășurate o serie de activități: „Cum să creștem sănătoși” cu clasa Pregătitoare ș de la Școala Gimnazială Nr.1 Faraoani, „ABC-ul emeoțiilor” cu clasa a II – a de la Școala Gimnazială Nr.1 Faraoani, „Necenzurat” cu clasele a VIII-a Școala Gimnazială Nr. 1 Faraoani. Activitățile au fost desfășurate de către prof. documentarist Arucsandei Ana – Mirela în colaborare cu p.î.p. Cochior Pleșcan Felicia, p.î.p. Roratu Cristina, prof. Stoicescu Diana.
 • Parteneriat: Școala Gimnaziala Gheraseni, jud Buzau,  Gradinita cu PP,Gradinita Prieteniei, Arad, Gradinita cu PP , “Junior” , Slobozia – p.î.p. Ciceo Mihaela, p.î.p. Șerban Alexandra
 • parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, Biroul Siguranta în Școli  – prof. Drob Vasile Doru

 

Concursuri           

 • Concurs național Terra-mica olimpiada de geografie, Roca Eduard Gabriel mențiune judet – prof. Vasilică Nicoleta Oana
 • Concursul Jurnalul unei misiuni literare – Prof înv. primar Rotaru Cristina

Premiul I – Pătrașc Maximilian, Ciceu Marina

Premiul al II-lea – Antal Trimurici, Flavia, Antal Sarah

Premiul al III-lea – Farcaș Diego, Coșa Adina
 • Concursul Transdisciplinar Județean Mozaicul cunoștințelor– Prof înv. primar Rotaru Cristina
 • Concursul Național Comper – p.î.p. Gica Crihan

Premiul I Lb Română și Matematică –  Moraru Ștefănel, Duma Darius,Ciceu Martina, Benedic Sofia, Roca Cătălin, Diac Andrei, Hodorog Maria, Pătrașcu Iulia, Farcaș Darius, Andrei Rareș

Premiul al II-lea  Matematică – Cancel Maximilian, Antal Luca lonut

 • Concurs judetean “Martisor” 2022, editia a XV- a , Martie 2022 – Diploma de participare la concursul “Martisor”, Concurs national de creatie artistico-plastica: Universul copilariei- Eco-darurile Iepurasului, editia a V a, Concurs: “Reciclam si decoram” -p.î.p. Ciceeo Mihaela, p.î.p. Șerban Alexandra

 

Cursuri/ activităţi de formare/ sesiuni de comunicări

 • Simpozion „Educație fără frontiere!” 1 iunie 2022 – Vasilică Nicoleta Oana
 • Curs CCD – „Orientări contemporane privind profesionalizarea carierei didactice la      învățământul primar”î.p. Rotaru Cristina
  • Mentorat în educație – context facilitator și modalitate de sprijin pentru cariera didactică” – î.p Ciceo Mihaela, prof. Arucsandei Ana – Mirela
 • Webinar Povesti Desenate- edumi- 13.10.2021, Webinar: Educatia la timpul prezent  – Susane Matthes – 21.10.2021 – î.p. Șerban Alexandra
 • Simpozion național „Cei șapte ani de acasă! Rolul părinților și al școlii în educația copiilor”, „Din suflet, pentru mama” Ed. 2022 – p.î.p. Rotaru Cristina
 • „Excelență în educație” – CCD Grigore Tăbăcaru – iunie 2022 – Crihan Gica
 • Jocuri didactie în școală, în tabără și online-curs durată 3 ore 21.03.2022; Curs interactive și lansare carte Captivează-ți elevii în online mai ceva ca acasă- curs durată 2 ore 21.03.2022; Vizualizare eveniment lansare proiect R.E.S.T.A.R.T- curs durată 3 ore 21.03.2022; Dezvoltarea personală în școli- 3 ore 15.02.2022; Activități de învățare prin jocuri didactice- 3ore 15.02.2022; CES, Preșcolari și educația celor mici- 3ore 15.02.2022; Obiceiurile educatorilor de success- 3 ore 29.03.2022; Susține lecții online aproape fără efort- 3 ore 29.03.2022Educația viitorului- 3 ore 02.04.2022; Leadership în educație- 3ore 29.04.2022; Starea de bine a educatorului- 3ore 29.04.2022; Webinarii și ateliere: Toți copiii citesc- 15.02.2022; Inteligența interpersonală- 26.01.2021 – î.p. Strugaru Elena
 • “Jocuri didactie în școală, în tabără și online” – curs durată 3 ore, iulie 2022; “Activități de învățare prin jocuri didactice” – 3 ore, iulie 2022; “Obiceiurile educatorilor de succes”- 3 ore, iulie 2022; “Susține lecții online aproape fără efort” – 3 ore, iulie 2022; “Educația viitorului” – 3 ore, iulie 2022; “Leadership în educație” – 3 ore, iulie 2022; “ Starea de bine a educatorului”- 3 ore, iulie 2022; “Cum devenim mentori pentru elevii noștri”- 3 ore, iulie 2022 – î.p. Hasan Mădălina
 • Conferinta transnaționale educatie online fără hotare- 30 ore, EDUS software de management educational pt performanță în învățământ, Curs -in derulare-Valorificarea soft-ului educational – Farkas-Vlăgea Cristina
 • Participare la conferința naționala Performed- performanța și calitate in educație ediția XI – Barzaghideanu Delia

Jocuri de improvizație, AtelieR de Cuvinte, 22.09.2021; Educația la timpul prezent-Webinar IV-Gilda Scafe, Nr.16298/10.05.2021, ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI , 06.10.2021; Educația la timpul prezent-Webinarul Povești desenate, ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI, 13.10.2021; Educația la timpul prezent-Webinar V, ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI, 21.10.2021; Conferința Națională ,,PROFESOR, O MESERIE PENTRU VIITOR”, CCD BUCUREȘTI, 5.10.2021; Cum devenim mentori pentru elevii noștri, SC SELLification SRL, 03.11.2021; Cum să faci din GDPR aliatul tău, ca profesor sau direcor de școală SC SELLification SRL, 03.11.2021; Leadership în Educație, SC SELLification SRL, 08.11.2021; Inteligența Emoțională în Actul de Predre, SC SELLification SRL, 08.11.2021; Educația la timpul prezent-Webinar VII ,,ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI”, 25.11.2021; CONFERINȚA ,, COPILUL TĂU, CAMPION LA VIAȚĂ” SHAKESPEARE SCHOOL, 02.12.2021; Proiectul Clasa Deschisă-Cum să primești și să oferi Feedback de Ajutor, SC SELLification SRL, 15.12.2021; ,,Predarea bazată pe atașament”, Teach for Romania, 10.01.2022; Câștigă două ore pe zi! 7 Tehnici Simple de Managementul Timpului, SC SELLification SRL, 12.01.2022; Educația la timpul prezent-Webinar X, ,,ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI”, 13.01.2022; Webinar Curs Pandantul Comic AtelieR de Cuvinte, 15.02.2022; Educația la timpul prezent-Webinar XI, ,,ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI”; Simpozion Internațional ,,Competnțe Europene în Educație și Formare Profesională, Metoda CLIL-Content ”, Colegiul Național,,Grigore Moisil”, 21.02.2022; Educația la timpul prezent-Webinar XVI, ,,ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI”, 03.03.2022; Webinar, Arta povestirii, Metodă interactivă în Arta Educației, AtelieR de Cuvinte, 20.03.2022; Educația la timpul prezent-Webinar XVIII, ,,ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI”, 31.03.2022; Webinar IV,,Cum reușesc copiii? Încrederea în sine” Teach FOR ROMANIA, 01.04.2022; Conferința,,Cum să scapi de Bullyng”-

 • Soluții practice, HAKESPEARE SCHOOL, 07.04.2022 ; Educația la timpul prezent-Webinar XIX, ,ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI”, 07.04.2022; Ghid de bune practici în combaterea bulling-ului SC SELLification SRL, 13.04.2022; Evaluare formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale Centrul de Educație Digitală EduMagic Solutions, 14.04.2022; Educația la timpul prezent-Webinar XX, ,,ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI”, 28.04.2022; ,,Cum ascultăm empatic pentru a preveni bulling-ul” Asociația Empaticus, 16.05.2022; Atelier de lucru pentru profesori, ,,ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI”, 19.05.2022; Insirație și antrenament pentru BAC și Evaluare Națională Centrul de Educație Digitală EduMagic Solutions, 09.06.2022; ,,Cum să ne ajutăm copiii să scape de anxietate”, SHAKESPEARE SCHOOL, 09.06.2022 – Tancău Tereza

 

Publicații

 • „Bune practici la școala noastră” decembrie 2020, „De prin școală adunate”, „Școala și familia modernă” în revista Ecouri din Vale – p.î.p. Crihan Gica
 • „Copii cu CES” în revista Inovație în educație; „Rolul părintelui în educația copilului” în cartea „Cei șapte ani de acasă”– p.î.p. Rotaru Cristina
 • „Comuna Faraoani, Județul Bacău: aspecte umane și sociale.”; „Comuna Faraoani, Județul Bacău: caracterizare fizico-geografică.” Bacău, editura Grapho, 2022 – prof. Vasilică Nicoleta Oana

 

Activități educative

 • Combaterea bulliyngului și a violenței în școala, 17.11.2021 – prof. Drob Vasile Doru
 •  Paștele la români; La revedere, cl. a IV – a – p.î.p. Pintilie Oana Raluca
 • Ziua Naţională a României, „1 Decembrie” – sărbătoarea noastră” prof. înv. primar: Crihan Gica, Diaconu Mărioara, Cochior Pleșcan Felicia, Lichi Ramona, Rotaru Cristina, , Bulai Cristina, Barzaghideanu Delia, Pintilie Oana Raluca;
 • „Cum să creștem sănătoși” – prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela, p.î.p. Cochior-Pleșcan Felicia
 • „ABC-ul emoțiilor” – prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela, p.î.p. Rotaru Cristina;
 •  „Colinde pentru cei dragi” p.î.p. Strugaru Elena
 • „Necenzurat-Unpulagged” – prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela, prof. Stoicescu Diana.
 • Atelier de educație financiară FLIP”, în parteneriat cu Școala de Valori – Organizație non-guvernamentală la clasa a II – a, a III-a, a IV- a, a VII-a – prof. prof. documentarist Arucsandei Ana-Mirela, p.î.p. Pintilie Oana Raluca, p.î.p. Barzaghideanu Delia, p.î.p. Rotaru Cristina, prof. Lupiș Florina Olimpia
 • Excursie la Iași – î.p. Lichi Ramona, p.î.p. Crihan Gica, p.î.p. Ciuraru Brigita, p.î.p. Bulai Cristina.
 • Excursie în județul Neamț – p.î.p. Ciceo Mihaela, p.î.p. Șerban Alexandra, p.î.p. Cochior Pleșcan Felicia, p.î.p. Rotaru Cristina
 • „1 Iunie ziua noastră” – participare la activitățile care au avut loc în Municipiul Bacău.

 

Activităţi de voluntariat

– activitățile din cadrul proiectului “Fii voluntar, luminează vieți” ne mai putând fi organizate, în contextul pandemiei  cu virusul 4 SARS-CoV-2.

 

 1. Activitatea Consiliului elevilor

În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost  bună. Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală .

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2021-2022. Pentru aceasta nu s-au mai organizat alegeri deoarece aceste funcțiile au rămas aceleași de anul trecut școlar. Mulţi elevi nu au fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite,  ci după medii, autopropuneri, etc. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab reprezentate.

Comitetul de părinţi.

În luna octombrie 2021 a avut loc online adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2021-2022 şi elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

– întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu  programa pentru Consiliere si orientare;

– se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;

– în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale elevilor;

– relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi;

– mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor;

– organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.

– varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizateâ

– adaptarea rapidă a cadrelor didactice, elevilor și părinților la predarea în sistem on-line.

PUNCTE SLABE:   

– cazuri de absenţe la anumite ore de curs;

– nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte;

– nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi;

– elevi care nu au carnete de note

– înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu colectivul de elevi;

– mai puține activități extrașcolare datorită închiderii școlii pe data de 09.11.2020, dar și datorită pandemiei  cu virusul SARS-CoV-2, care a venit cu o serie de reguli ce au impiedicat desfășurarea acestora.

OPORTUNITAŢI:

– vizionarea unor spectacole de teatru, etc;

– organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală;

– organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse

AMENINŢĂRI:

– influenţa „grupului” de elevi;                            

– numărul mare de elevi cu părinti plecațți în străinatate.

– continuarea pandemiei  cu virusul SARS-CoV-2